dr n. med.
TOMASZ KACZYŃSKI

#Periodontologia #Leczenie Przyzębia #Mikrochirurgia #implanty

Dr n. med. Tomasz Kaczyński ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od 2015 roku zaangażowany w pracę kliniczną i naukowo-dydaktyczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii, w 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 20 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku uzyskał stypendium naukowe na staż zagraniczny w Selcuk University w Turcji. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w krajowych, ale przede wszystkim międzynarodowych zjazdach i konferencjach. Swoje umiejętności w dziedzinie implantologii i periodontologii zdobywał szkoląc się m. in. we Francji, Włoszech, Węgrzech, Austrii i Holandii. Na co dzień zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu periodontologii, implantologii i chirurgii stomatologicznej. Prywatnie interesuje się sportem i dużo podróżuje. Przyjmuje pacjentów w języku polskim i angielskim.