dr n. med.
ANNA WASIEWICZ

#Ortodoncja #Leczenie Ortodontyczne #Leczenie Dorosłych


Dr n. med. Anna Wasiewicz jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako jedna z pierwszych w Polsce, w 2008 roku, została certyfikowanym lekarzem metody lingwalnej Incognito. Właścicielka i dyrektor medyczny autorskiej kliniki stomatologicznej dla dorosłych My Dental Clinic w Warszawie.
W swojej praktyce zajmuje się leczeniem zarówno rosnących, jak i dorosłych pacjentów, w tym przypadków wielospecjalistycznych i skomplikowanych wad czaszkowo-twarzowo- szczękowych. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie, starając się uniknąć usuwania zębów. Stosuje nowoczesne techniki, w tym zakotwienie szkieletowe i aparaty ortodontyczne najnowszych generacji. Jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w leczeniu techniką językową całkowicie niewidocznymi aparatami Incognito. Prowadzi kursy i wykłady z leczenia ortodontycznego metodą Incognito.
Wiedzę i doświadczenie ortodontyczne zdobywała zarówno w prywatnych klinikach dentystycznych, jak i w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na licznych kursach, szkoleniach i stażach w kraju i za granicą, m. in. w Niemczech, we Włoszech i w Izrealu. Od 2010 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest zaangażowana w pracę kliniczną i naukowo-dydaktyczną. W 2015 roku obroniła tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie ortodoncji przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W tym samym roku uzyskała tytuł Master of Science Ortodoncji Lingwalnej na prestiżowym Uniwersytecie Federico II w Neapolu, we Włoszech.
Jest autorką wielu prac naukowych, prezentowanych i wyróżnionych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach oraz kilku publikacji i rozdziałów w książkach z dziedziny ortodoncji. Uczestniczka i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach ortodontycznych. Laureatka nagród rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nagród branżowych, w tym nagrody dla Businesswoman 2016 roku.
Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w krajowych, ale przede wszystkim, międzynarodowych zjazdach i konferencjach ortodontycznych. Dzięki temu poznała i stosuje metody leczenia ortodontycznego według światowych standardów. W codziennej pracy najważniejsze jest dla niej zadowolenie pacjentów, z którymi łatwo nawiązuje dobry kontakt.
Dr n. med. Anna Wasiewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS), Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego (SIDO) i American Association of Orthodontists (AAO).
Przyjmuje pacjentów w językach: polskim, angielskim i włoskim.